Zawoja Dolna

Informacje o sołectwie

p.o. Sołtysa Dominika Mrajca

e-mail: d.mrajca@zawoja.ug.pl

Sołtys Sołectwa Zawoja Dolna przyjmuje w budynku OSP Zawoja Dolna (Lokal Wyborczy) w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00.

1209

STATUT SOŁECTWA ZAWOJA DOLNA

Przysiółki

 • Barańce
 • Bartyzele
 • Burdyle
 • Chopy
 • Chowaniacy
 • Fujacy
 • Gawły
 • Gołynia
 • Łatki
 • Marszałki
 • Maryniacy
 • Mazury
 • Pająki
 • Sitkówka
 • Stróże
 • Szczurki
 • Śmietany
 • Za Madejką
 • Zalas
 • Zielone Osiedle