Wspólna ochrona, zachowanie i rozszerzenie unikalnej kultury dudziarskiej i pasterskiej po obu stronach polsko-słowackiej granicy pod Babą Górą.