mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog

Inspektor- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów sporządzanie zeznań świadków, usługi turystyczne- gosp. agroturystyczne, ochrona gruntów rolnych, leśnych, łowiectwo, leśnictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona zdrowia,archiwum zakładowe, dofinansowanie kształcenia młodocianych

Pokój: 5