Struktura organizacyjna

 • Wójt Gminy Zawoja
  • Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, Kierownik USC)
   • Referat Organizacyjny, Spraw Społecznych
    • st. ds. dział gosp., ewidencji ludności:1
    • st ds. obsługi BOK: 1
    • st. ds. obsługi/ sprzątaczka: 2
  • Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji
   • Kierownik Referatu:
    • st. ds. infrastruktury drogowej: 1
    • st. ds. gospodarki nieruchomościami: 1
    • st. ds. inwestycji:1
    • st. ds. planowania przestrzennego: 1
    • st. ds. obsługi prac. gospodarczych: 1
    • st. ds. gospodarki komunalnej:1
  • Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego):
   • główny księgowy: 1
   • księgowa: 4
   • st. ds. wymiaru podatku: 2
   • st. ds. księgowości, kasa: 1
   • st. ds. windykacji, należności zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne
  • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Z-ca kierownika USC: 1
  • Samodzielne stanowisko ds. promocji i obsługi sekretariatu: 1
  • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków: 1
  • Samodzielne stanowisko ds. kadr: 1
  • Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa: 1