Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywny I kategorii po drogach gminnych Gminy Zawoja