Przetargi i zapytania ofertowe

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr ewid. 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położona w Skawicy, stanowiąca własność Gminy Zawoja, objęta KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.12.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 03.12.2019 r.– Zapytanie ofertowe – „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Czytaj więcej