Przetargi i zapytania ofertowe

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU URZĘDU GMINY ZAWOJA DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Z uwagi na  wystąpienie  w Urzędzie  Gminy Zawoja potwierdzonego przypadku  wirusa SARS-CoV-2 Wójt Gminy  Zawoja informuje, iż  w związku z zaistniałą  sytuacją,  w trosce o bezpieczeństwo  zarówno  klientów, jak i pracowników Urzędu , od  dnia  04 marca  2021 do  odwołania – wstrzymał obsługę bezpośrednią  klientów Urzędu  Gminy  Zawoja . Kontakt  z jednostką będzie odbywać się  wyłącznie drogą telefoniczną  oraz  za pomocą narzędzi  komunikacji  internetowej- e- mail i Epuap.

Komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników Wójt Gminy Zawoja wprowadził do 14 marca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Czytaj więcej

WÓJT GMINY ZAWOJA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawoja

W dniu 9 września 2020 r. o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położonej w Skawicy, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu

W dniu  20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  przeznaczonych łącznie do sprzedaży , a obejmujących nr działek ewid. 20693/10, 20708/9, 20708/13, 20687/11 o powierzchni  ogólnej  0,7992 ha.

Działka nr ewid. 20693/10 o pow. 0,2030 ha objęta jest w KW  KR1B/00013444/9, działki nr 20708/9  i nr 20708/13 o pow. ogólnej 0,4457 ha, objęte są KW KR1B/00036004/0 i działka nr  20687/11  o pow. 0,1505 ha, objęta jest KW KR1B/00030600/6.

Liczna osób dopuszczonych do przetargu – 0 
Cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta ze względu na brak uczestnika przetargu.   Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.