Przetargi i zapytania ofertowe

Przetarg

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja w dniu 22czerwca 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 2611/1 o pow. 0,0581 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej prawo władania (posiadania) Gminy Zawoja , wpisanej w ewidencji gruntów i budynków wsi Zawoja w poz. rejestrowej 2418.

Czytaj więcej