Przetargi i zapytania ofertowe

Informacja dla klientów Urzędu Gminy Zawoja

W związku  z  rosnącym  zagrożeniem  koronawirusem SARS-Cov-2   w trosce o bezpieczeństwo klientów Urzędu,  rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych – w miarę możliwości – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail lub telefonicznie).

Informacje o sposobie  załatwienia  sprawy  będą  udzielane   przez  Biuro  Obsługi Klientów

Kontakt  telefoniczny: 338775400, 338775006, 338775051, 338775001
e- mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
fax 33 8775015
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Skrytka ePuap: /UGZ/Skrytka

800-190-590 – numer  infolinii  Narodowego  Funduszu  Zdrowia   dotyczącej  postępowania  w sytuacji  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem
www. gov.pl/koronawirus

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr ewid. 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położona w Skawicy, stanowiąca własność Gminy Zawoja, objęta KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Czytaj więcej