Projekty

Babiogórskie ścieżki

Są takie miejsca, do których chcielibyśmy wracać tak często jak to tylko możliwe. Pozwalają nam oderwać się od codziennych obowiązków, zachwycają pięknem otaczającej przyrody i wywołują w nas bardzo pozytywne uczucia. Do grona tych miejsc z pewnością można również zaliczyć babiogórskie zakątki, do których już niedługo będzie można dotrzeć zupełnie nowymi ścieżkami.

Czytaj więcej

Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz

Gmina Zawoja realizuje projekt Euroregion Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt o tytule: „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz”, poprzez projekt Gmina dąży do ukazania bogactwa kultury ludowej Babiogórców a także pogranicza polsko – słowackiego przez pryzmat życia i twórczości wybranych twórców ludowych.

Czytaj więcej

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja

Gmina Zawoja w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego w październiku 2017 podpisała umowę o dofinansowanie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie w/w Projektu.

Czytaj więcej