Aktualności

Pierwszy rok małopolskich terytorialsów

Prawie 500 przeszkolonych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej,
800 ochotników zakwalifikowanych na szkolenia, ponad 1200 wniosków złożonych w Wojskowych Komendach Uzupełnień w całym województwie – to bilans pierwszego roku funkcjonowania 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej formowane są w Małopolsce od roku. W etacie każdej nowo formowanej jednostki pierwszym żołnierzem jest jej dowódca, na którym spoczywa odpowiedzialność zorganizowania całego procesu jej utworzenia.
Na dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w styczniu 2018 r. wyznaczony został płk Krzysztof Goncerz, który ze swojej wcześniejszej służby w Wojskach Powietrznodesantowych i Wojskach Specjalnych wyniósł ogromne doświadczenie oraz cenną umiejętność wykraczania poza rutynowy sposób działania i rozumowania. W ciągu dwunastu pracowitych miesięcy brygada przeprowadziła
trzy szkolenia podstawowe, pięć wyrównawczych oraz sześć rotacyjnych, wszystkie
z użyciem najnowocześniejszego sprzętu i uzbrojenia, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm). W trakcie szkoleń oraz uroczystości żołnierze mieli okazję spotykać się z weteranami Armii Krajowej, których tradycje, idee i umiłowanie Ojczyzny są dla nich inspiracją.

W ocenie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej utrzymane zostało zakładane tempo rozwoju brygady. Gdyby pokusić się o wskazanie źródeł powodzenia, to jednym z najważniejszych byliby ludzie. Tempo osiągnięcia gotowości szkoleniowej
przez jednostkę oraz wykonywanie przez nią zadań, uzależnione są w znacznej mierze
od osobowości dowódcy, od jego charyzmy, a także umiejętności współpracy
i zarządzania. Nie mniej istotna wydaje się odpowiedź społeczności lokalnej, przejawiająca się w rosnącym zainteresowaniu służbą w 11MBOT oraz życzliwym wsparciu dla ważnych przedsięwzięć brygady.

W tym roku małopolscy Terytorialsi nie zamierzają zmniejszać tempa. Zaplanowano przeprowadzenie sześciu szkoleń podstawowych i tyluż wyrównawczych, ponad trzydziestu szkoleń rotacyjnych oraz dwóch szkoleń zintegrowanych. Instruktorów 11MBOT będą szkolić byli żołnierze Wojsk Specjalnych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, co jest nowatorskim rozwiązaniem,nie stosowanym dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych. Do końca roku brygada planuje zwiększenie liczebności o 750 przeszkolonych żołnierzy OT.

12 stycznia b.r. 11MBOT zainaugurowała drugi etap kampanii rekrutacyjnej
„Zostań Żołnierzem RP” pod auspicjami Ministra Obrony Narodowej. Punkt promocyjny Terytorialsów przyciągnął rzesze odwiedzających, którzy oglądali uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, w większości polskiej produkcji. Szczególnym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się Groty, jak również zmodernizowana wersja UKM-2000P, celownik termowizyjny Rubin i celownik holograficzny HWS. Na kolejne spotkania w ramach tej kampanii żołnierze OT zapraszają w lutym do ośrodków sportowych w Szczawnicy, Limanowej, Tyliczu i Krynicy. Każdy zainteresowany będzie mógł urozmaicić swój aktywny zimowy wypoczynek poznając zalety służby
w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi

“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

Życzenia Świąteczne

Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Zawoja !

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

                      Stanisław Zajda                                                              Marcin Pająk        

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja                                          Wójt Gminy Zawoja

INFORMACJA

Ceremonia nadania zaszczytnych tytułów Gminy Zawoja
i wręczenia odznaczeń państwowych

12 grudnia 2018 roku w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i nadania zaszczytnych tytułów Gminy Zawoja. Otwarcia uroczystości dokonał dr Sławomir Kudzia – Przewodniczący Kapituły. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą z Zawoi Centrum, prowadzący powitał znakomitych gości, wśród których znaleźli się Senator RP Andrzej Pająk, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Wójt Gminy Zawoja – Marcin Pająk oraz mistrz świata i mistrz olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch, który towarzyszył ojcu Bronisławowi podczas tego wydarzenia.

Następnie Przewodniczący Kapituły zaprosił na scenę Wicewojewodę Małopolskiego, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył złote medale i odznaczenia państwowe za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je Danuta Makoś, Michalina Malik i Edward Mikołajczyk. Wręczając medale Wójt Gminy podkreślił osobliwość nagrodzonych osób, ich pracowitość, zaangażowanie i wyjątkowy stosunek do innych ludzi.

Kolejnym bardzo ważnym punktem dnia było wręczenie zaszczytnych tytułów Honorowego Obywatela Gminy Zawoja. A trzymali je… Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, która od wielu lat wspiera inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność. To dzięki decyzji pani Wiceprezes Skawica otrzymała dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rozbudowę szkoły, przez co uczniowie uczą się w komfortowych warunkach, można było otworzyć przedszkole dla najmłodszych mieszkańców wsi. Kolejną wyróżnioną osobą była prof. dr hab. Danuta Ptaszycka – Jackowska. Pani profesor pełni funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego, to dzięki Niej przybliżone zostało piękno babiogórskiej przyrody w publikacji „Światy Babiej Góry”. Ksiądz Józef Bafia to osoba, która również przyczyniła się do rozwoju Gminy Zawoja. Przez 19 lat był proboszczem parafii w Skawicy, który wpłynął nie tylko w rozwój parafii, ale zasłynął jako mecenas takich wydarzeń jak Skoki Narciarskie, Zjazd na Cymkolwiekm, Dożynki Gminne, to również dzięki Niemu wydano monografię parafii i wiele folderów turystyczno – krajobrazowych. Jak mogliśmy usłyszeć podczas odczytywania przez Małgorzatę Mętel laudacji „Ksiądz Kanonik Józef Bafia pełnił swe powołanie pracując dla dobra drugiego człowieka. Osobowość i charyzma Księdza na zawsze wpisała się w dzieje Gminy Zawoja – wsi Skawica jako wzór dobrego duszpasterza i wrażliwego człowieka”. Osobą, którą również wyróżniono, nadając tak ważny tytuł, był Bronisław Stoch, którym od kilku lat współpracuje z Radą Sołecką Sołectwa Skawica Centrum przy organizacji skoków narciarskich o „Puchar Kamila Stocha”. Osobą, którą uhonorowano tytułem Honorowego Obywatela Gminy Zawoja był także Robert Mordarski – urodzony w Zawoi technik weterynarii, który już od kilkudziesięciu lat pracuje na rzecz małych i dużych zwierząt, ofiarnie niosąc pomoc dniem i nocą, nie tylko w dni robocze, ale i w święta nie odmawia pomocy, dlatego też kapituła zdecydowała o nadaniu Mu tak wyjątkowego tytułu. Tadeusz Kosman to kolejna osoba, której kapituła wręczyła nagrodę, argumentując decyzję działalnością wspierającą rozwój społeczności lokalnej m.in. pomocą przy wydawaniu „Monografii Wsi Skawica”. Ostatnią osobą, którą nagrodzono tytułem Honorowego Obywatela Gminy Zawoja, był Jan Żurek – leśnik urodzony w Zawoi, ale mieszkający w sąsiedniej gminie Stryszawa. Rada Gminy przyznając Mu tytuł argumentowała swój wybór tym, że przez wiele lat działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”, a także tym, że to z jego inicjatywy wydano książkę pt. „Przysłop z widokiem na historię”, która to publikacja otrzymała nagrodę za udokumentowanie historii Zawoi Przysłop.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Wójta Gminy Zawoja, Przewodniczącego Kapituły i Przewodniczącego Rady Gminy medale, dyplomy oraz flagi Gminy Zawoja.

Następnie przystąpiono do wręczenia tytułów Zasłużony dla Gminy Zawoja, wśród których znaleźli się Zbigniew Makoś, Małgorzata Pacyga, Janina Bucka, Koło Gospodyń Wiejskich z Zawoi Dolnej, Emilia Surzyn, Zofia Bugajska, Orkiestra Dęta ze Skawicy, Jan Koprzak, Zespół Regionalny Juzyna, Krzysztof Jordanek, Jolanta Bojarowicz, Tadeusz Tomczak, Zespół Wyciągów Narciarskich „Wojtek” – Anna Chromy i Danuta Gałka, Zbigniew Żywica, Władysława Chowaniak, Andrzej Pająk, Jerzy Pająk, Stanisław Motowidło, Władysława Trybała, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Zawoi Centrum, Stowarzyszenie „Nasza Skawica”, Stanisław Ceremuga, Adam Bartunek, Stefan Chadziński, Aleksander Basiura, Michel Majewski.

Tego dnia nadano również tytuł Człowieka Roku 2018 Gminy Zawoja, a otrzymał go mieszkaniec Skawicy Paweł Franczak – młody naukowiec, badający historię przysiółków Gminy Zawoja, jego pasją jest geologia. Często publikuje prace naukowe, których tematyka dotyczy obszarów Zawoi. Wydał m.in. książkę pt. „Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry”, której był redaktorem, współpracując z wieloma wybitnymi naukowcami i badaczami kultury mieszkańców pasma Policy.

Po uroczystości wręczenia nagród i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście – Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Zbigniew Starzec, który serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym, na koniec kilka słów do zebranych skierował Kamil Stoch, dziękując jednoczenie za miłe przyjęcie i rodzinną atmosferę jaka zagościła tego dnia w Babiogórskim Centrum Kultury.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występ Koła Gospodyń Wiejskich z Zawoi Dolnej. Wraz z rodziną Stochów do Zawoi zawitał również Zespół Regionalny Zbójnicek ze Zębu, który zagrał i zatańczył oraz Zespół Regionalny Juzyna.

Obserwujące twarze nagrodzonych, odbierających nagrody można było dostrzec wzruszenie i nieopisaną radość. Radość, że działania podjęte na rzecz lokalnej społeczności są doceniane. Miguel de Molinos powiedział: „Z kamieni rzucanych ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą cię jeszcze wyżej”. Niech te słowa będą jednocześnie życzeniami dla wszystkich nagrodzonych i uhonorowanych.

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Rodzaj zanieczyszczenia: pył PM10
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Poziom powyżej 150 µg/m3

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.12.2018 do godz. 24:00 dnia 18.12.2018

Obszar: województwo małopolskie

Uwagi: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce “Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

  • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),

  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.