Ogłoszenia

kir

Kondolencje z powodu śmierci pracownika

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
śp. Marka Witka pracownika Urzędu Gminy Zawoja

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Zawoja wraz z pracownikami  Urzędu

komunikat

Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy

Czytaj więcej