Author: Administrator

ogłoszenie wójta

Zarządzenia Wójta z dnia 10 stycznia 2022

Zarządzenie Nr WT.0050.357.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Zarządzenie Nr WT.0050.356.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2022r. we współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.