Author: grzegorz

Fire Marshal Forms

A fire marshal or “Fire Commissioner”, in the United States and Canada, is often a member of a state, provincial or territorial government, but may be part of a building department or a separate department altogether

Czytaj więcej

Drug & Alcohol Policy

A drug policy is the policy, usually of a government, regarding the control and regulation of drugs considered dangerous, particularly those which are addictive.

Czytaj więcej

Urban Renewal Plans

Urban planning is a technical and political process concerned with the development and use of land, planning permission, protection and use of the environment, public welfare.

Czytaj więcej

Annual Financial Reports

A Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) is a set of U.S. government financial statements comprising the financial report of a state, municipal or other governmental entity that complies with the accounting requirements promulgated by the Governmental Accounting Standards Board (GASB).

Czytaj więcej

Comprehensive Plan

Comprehensive planning is a process that determines community goals and aspirations in terms of community development. The outcome of comprehensive planning is the Comprehensive Plan which dictates public policy in terms of transportation, utilities, land use, recreation, and housing.

Czytaj więcej

Zoning Maps

Zoning describes the control by authority which designates legal areas in a municipality to permit and prohibit land uses. Zoning may specify a variety of outright and conditional uses of land.

Czytaj więcej

Building Permit Applications

Planning permission or developmental approval refers to the approval needed for construction or expansion (including significant renovation) in some jurisdictions. It is usually given in the form of a building permit (or construction permit).

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Rodzaj zanieczyszczenia: pył PM10
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Poziom powyżej 150 µg/m3

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.12.2018 do godz. 24:00 dnia 18.12.2018

Obszar: województwo małopolskie

Uwagi: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce “Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

  • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%),

  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie ze wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.