Aktualności

Terminarz przeglądów jesiennych 2021 – MZHK w Krakowie

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz
realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej terminach i
miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy
przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii

Plan polowań dla Koła Łowieckiego "KNIEJA"

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem Wójt Gminy Zawoja informuje o planie polowania zbiorowego w kole łowieckim „KNIEJA” w sezonie 2021/2021

Latest News