Strona główna

 

Informacja

Informacja

Od dnia 7 kwietnia 2021 r. Urząd Gminy Zawoja prowadzi obsługę klientów: - od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 14.00 - w piątek od 7.30 do 13.30
Read More
Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy
Read More
INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE                            GMINY ZAWOJA

INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Urząd Gminy Zawoja informuje, że w terminie od maja do końca września 2021 r. na terenie gminy Zawoja prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Read More
Szczepienie lisów

Szczepienie lisów

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 7 do 14 maja 2021r.
Read More
Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247); zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwały Nr XXV/272/2021 z dnia 18 marca 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
Read More
Informacja w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków oraz zmian do wniosków o przyznanie płatności na rok 2021

Informacja w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków oraz zmian do wniosków o przyznanie płatności na rok 2021

Z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu terminów składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW: płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej, płatności ONW oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.
Read More
Przejęcie numeru alarmowego 998

Przejęcie numeru alarmowego 998

Od 20 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Krakowa, dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. To bowiem wtedy rozpocznie się w Małopolsce proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Read More
Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko przez internet

Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Read More
XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022

XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022
Read More
NSP 2021 – informacja

NSP 2021 – informacja

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
Read More
VI edycja konkursu kulinarnego dedykowanego Kołom Gospodyń Wiejskich.

VI edycja konkursu kulinarnego dedykowanego Kołom Gospodyń Wiejskich.

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Read More

Aktualności

Projekty

Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Kultura i wydarzenia