OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.11.2018 do godz. 24:00 dnia 26.11.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Po okresie ważności ostrzeżenia temperatura będzie ujemna.

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,  

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

 • upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
 • krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
 • popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Zawoja

Nr Wt.0050.464.2018 z dnia 16.11.2018 r. w dniu 24.12.2018 r. (Wigilia)

Urząd Gminy Zawoja będzie nieczynny.

 

Dzień ten będzie odpracowany w dniu

24 listopada 2018 r. (sobota) w godzinach od 7.30 – 16.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz 17:00 dnia 20.11.2018 do godz 02:00 dnia 21.11.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznacego deszczu oraz mżawki powodującej gołoledź.

Pragniemy poinformować o nowoczesnej internetowej giełdzie rolnej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Celem działania niniejszego portalu jest wspieranie producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów. Dodatkowo szeroka baza odbiorców oraz bezpośrednia sprzedaż między rolnikiem, sadownikiem, a klientem końcowym umożliwia transakcje w wyższych cenach. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji na Internetowa giełda rolna Agro-Market24.

Źródło: Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych

INFORMACJA


Wójt Gminy Zawoja informuje, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe ) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

 Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 4 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 11

postanawia, co następuje:

§ 1 Zwołać I sesję Rady Gminy Zawoja na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2 Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Zawoja stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3 Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

KOMISARZ WYBORCZY
W NOWYM SĄCZU II
Piotr Borkowski

Do pobrania:

 1. Porzadek obrad I Sesji Rady Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 30.10.2018 r., znak: WIW-ChZ.913.6.64.2018, informuje, iż w dniach od 9 do 19 listopada 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

 1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
 2. ontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji
 3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS