We wrześniu bieżącego roku minął 3 lata od zakończenia realizacji przez naszą szkołę unijnego projektu  "Produkt lokalny - źródłem wiedzy o regionie w ramach programu „Socrates - Comenius". Doświadczenie nabyte w realizowaniu tego projektu, systematyczne odwiedzanie strony internetowej  programu „Uczenie się przez całe życie” oraz kontakty osobiste nauczycieli naszej szkoły z rodakami przebywającymi za granicą zaowocowały przygotowaniem aplikacji do programu COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół.

W sobotę (20 sierpnia) po raz trzynasty w Skawicy odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami tej imprezy byłi: Rada Sołecka w Skawicy, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Urząd Gminy w Zawoi. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. odprawionej w skawickim kościele, po której nastąpił przemarsz uczestników z wieńcem dożynkowym na plac szkolny.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które uwieczniły jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych w Polsce jakim jest powódź. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 lipca do 30 września 2011 r. Przewidziane są trzy kategorie konkursu: "Najlepsze Zdjęcie", "Najlepszy Fotoreportaż" oraz "Najlepszy Film". W każdej kategorii przewidziane są wartościowe nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Konkurs-Powodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html

Środa, 10 Sierpień 2011 14:14 Po rezygnacji Andrzeja Pająka ze stanowiska starosty suskiego (przyjęcie mandatu posła na sejm RP), podczas IX Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji, która odbyła się 10 sierpnia 2011 r., dokonano wyboru nowego Zarządu Powiatu Suskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Przewodniczący Rady Gminy Zawoja zwołuje

XI Sesja Rady Gminy Zawoja
w dniu 16 sierpnia 2011 roku o godz. 9 00 
w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" realizowanej od jedenastu lat przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wspólnie z Fundacją "Trzeźwy Umysł". Patronat honorowy nad przedsięwzięciem w 2011 roku objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz Komendant Główny Policji.

Od początku istnienia kampanii "ZTU", czyli od roku 2002 w realizacje kampanii aktywnie włączyło się ponad 75 % samorządów w całym kraju. To największa kampania edukacyjno-profilaktyczna skierowana do całej społeczności lokalnej.

T E R M I N A R Z

SPOTKAŃ  RADNYCH  Z  MIESZKAŃCAMI  GMINY  ZAWOJA

NA  LATA  2014 – 2018

 

 

SOŁECTWO  SKAWICA  CENTRUM

Remiza OSP Skawica Centrum

Drugi wtorek miesiąca

IV-X  w godz. 19.00 - 20.00

XI-III w godz. 17.00 - 18.00

 

SOŁECTWO SKAWICA SUCHA GÓRA 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS