Środa, 10 Sierpień 2011 14:14 Po rezygnacji Andrzeja Pająka ze stanowiska starosty suskiego (przyjęcie mandatu posła na sejm RP), podczas IX Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji, która odbyła się 10 sierpnia 2011 r., dokonano wyboru nowego Zarządu Powiatu Suskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Przewodniczący Rady Gminy Zawoja zwołuje

XI Sesja Rady Gminy Zawoja
w dniu 16 sierpnia 2011 roku o godz. 9 00 
w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" realizowanej od jedenastu lat przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych wspólnie z Fundacją "Trzeźwy Umysł". Patronat honorowy nad przedsięwzięciem w 2011 roku objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz Komendant Główny Policji.

Od początku istnienia kampanii "ZTU", czyli od roku 2002 w realizacje kampanii aktywnie włączyło się ponad 75 % samorządów w całym kraju. To największa kampania edukacyjno-profilaktyczna skierowana do całej społeczności lokalnej.

T E R M I N A R Z

SPOTKAŃ  RADNYCH  Z  MIESZKAŃCAMI  GMINY  ZAWOJA

NA  LATA  2014 – 2018

 

 

SOŁECTWO  SKAWICA  CENTRUM

Remiza OSP Skawica Centrum

Drugi wtorek miesiąca

IV-X  w godz. 19.00 - 20.00

XI-III w godz. 17.00 - 18.00

 

SOŁECTWO SKAWICA SUCHA GÓRA 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS