Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

zwołuję

 

  XIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 listopada 2011 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Do pobrania:

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2011 r. tj. czwartek

Urząd Gminy w Zawoi będzie pracował od godz. 8.00 do godz. 16.00

Do pobrania:

  • Program współpracy Gminy Zawoja  z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie na 2012 rok - [Pobierz]

  • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy  Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2012r.” - [Pobierz]

25 października 2011 r.  podczas sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie  certyfikatu  Systemu Zarządzania  Jakością  według normy ISO 9001:2008.

Certyfikat ISO 9001:2008 wręczył Wójtowi Gminy Tadeuszowi Chowaniak  przedstawiciel  Jednostki Certyfikującej IMQ S.A.  Piotr Budzyn.

Zakres certyfikacji  obejmuje realizację  zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
zaprasza mieszkańców gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce
do udziału w konkursie
„TURYSTYKA I REKREACJA”

 

Projekt

„Przygoda na zaczarowanej wyspie”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                              

 

Podpisano list intencyjny w sprawie planowanej prywatyzacji PKL - [Pobierz]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

zwołuję

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS