Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019.
Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do OSP z Waszego regionu.
Zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego)

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski, Słowacji i Czech, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, „Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona   w dniach 19.03.2019 – 20.03.2019 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Płk. T. Semika 1 w Suchej Beskidzkiej.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 04.03.2019 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

Szanowni Państwo dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach programu „WSPIERAJ LOKALNIE” udostępniamy program do rozliczeń PIT.

Aby skorzystać z programu należy kliknąć na poniższy baner, który dostępny jest również  z poziomu lewego menu strony.


Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku OPP działającym na terenie gm. Zawoja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.02.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.02.2019r. – Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 wolne stanowisko)

 

Załączniki:
Wynik postępowania

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 22.02.2019 do godz. 10:00 dnia 22.02.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: Prognozuję się zamarzanie mokrej nawierchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Spadek temperatury do około -1°C, przy gruncie około -2°C.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY w ZAWOI ZAPRASZAJĄ
mieszkańców Gminy Zawoja na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
termin dyżuru:termin dyżuru :

05 marca 2019 roku (wtorek)
godz. 9.30-12.00
miejsce: budynek Urzędu Gminy Zawoja,
Zawoja 1307.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż  Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury
i organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji do wspomnianych wyżej podmiotów.

Jednocześnie informuję, iż spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 roku, w sali 201, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w godz. od 11:00 – 12:30.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS