Kontakt

 

Dane Teleadresowe

Kontakt

Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307
Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051, 87-75-006, 87-75-400
fax: 877-50-15
E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę

Konto bankowe Urzędu Gminy

Nr rachunku bankowego
43 87990001 0020 0200 0101 0049
BS Jordanów Oddział Zawoja

Adresy e-mail

Wójt Gminy Zawoja
sekretariat@zawoja.ug.pl
Przewodniczący Rady Gminy
s.budzowska-radwan@zawoja.ug.pl

Sekretarz Gminy
d.lasa@zawoja.ug.pl
Skarbnik Gminy
skarbnik@zawoja.ug.pl
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
a.skrzypek@zawoja.ug.pl
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
kierownik@gops-zawoja.pl