Komisje

 

Komisja Budżetu i rozwoju

 1. Budzowski Tomasz - Przewodniczący Komisji

 2. Kudzia Sławomir - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Konior Maria - Sekretarz

 4. Ficek Sabina - Członek

 5. Fujak Tadeusz - Członek

 6. Marek Barbara - Członek

 7. Zajda Stanisław - Członek

 8. Matyja Piotr - Członek

          

Komisja ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

 1. Ficek Sabina - Przewodniczący Komisji

 2. Basiura Józef - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Chrząszcz Barbara - Sekretarz

 4. Pająk Jerzy - Członek

 5. Fujak Tadeusz - Członek

 

 

Komisja oświaty i spraw społecznych

 1. Bucka Janina - Przewodniczący Komisji

 2. Marek Barbara - Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Pacyga Małgorzata - Sekretarz

 4. Pająk Kazimierz - Członek

 5. Trzebuniak Alicja - Członek

 6. Basiura Józef - Członek

 7. Chrząszcz Barbara - Członek

 8. Kudzia Sławomir - Członek

 

 

Komisja rewizyjna

 

 1. Pająk Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 2. Budzowski Tomasz - Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Bucka Janina - Sekretarz

 4. Konior Maria - Członek

 5. Matyja Piotr - Członek