Komisje

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

1.       Pan Borkowski Jan                           

2.       Pani Matyja Agata                           

3.       Pan Pająk Jerzy 

4.       Pan Pająk Kazimierz        

5.       Pani Marek Barbara         

6.       Pan Pacyga Romuald      

7.       Pan Matyja Piotr               

 

Komisja Oświaty i Sportu

1.       Pan Kudzia Sławomir                      

2.       Pani Marek Barbara                        

3.       Pan Pająk Kazimierz        

4.       Pani Ficek Dorota                             

5.       Pani Pacyga Małgorzata                 

 

Komisja Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia.

1.       Pani Trybała Władysława                             

2.       Pani Królczyk Celina                       

3.       Pan Kowaliczek Hubert                   

4.       Pani Pacyga Małgorzata 

5.       Pani Ficek Dorota             

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

1.       Pan Matyja Piotr               

2.       Pan Kidoń Bogdan           

3.       Pani Ficek Dorota                             

4.       Pan Żurek Piotr                  

5.       Pan Pacyga Romuald                      

6.       Pani Pacyga Małgorzata

 

Komisja Rewizyjna

1.       Pan Kowaliczek Hubert   

2.       Pani Trybała Władysława              

3.       Pani Matyja Agata                           

4.       Pani Królczyk Celina                       

5.       Pan Żurek Piotr 

 

Komisja Turystyki, Promocji i Kultury

1.       Pan Kazimierz Pająk

2.       Pan Piotr Matyja

3.       Pan Sławomir Kudzia

4.       Pani Agata Matyja

5.       Pan Bogdan Kidoń