Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307
Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051, 87-75-006, 87-75-400
fax: (033) 877-50-15
E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl

Skrytka ePuap: UGZ/Skrytka

Godziny przyjmowania stron w Urzędzie Gminy

  • poniedziałek - w godz. 7.30 - 16.00
  • wtorek - w godz. 7.30 - 16.00
  • środa - w godz. 7.30 - 16.00
  • czwartek - w godz. 7.30 - 16.00
  • piątek - w godz. 7.30 - 13.30

Wójt przyjmuje mieszkańców w sprawach indywidualnych, w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00-11.00 oraz w każdy piątek w godz. od 13.30-14.30.

Sekretarz  Gminy  przyjmuje  mieszkańców  w sprawach  indywidualnych, w sprawach  skarg i wniosków  codziennie  w godzinach  pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 8.00-13.00 oraz od 14.00 - 16.00 w pokoju nr 24.