Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

 

KAPITUŁA

HONOROWYCH TYTUŁÓW GMINY ZAWOJA

 

Pan Sławomir Kudzia - Przewodniczący Kapituły

Ks. Edward Łatka - Zastępca Przewodniczącego Kapituły

Pani Małgorzata Mętel - Sekretarz Kapituły

 

Ks. Ryszard Więcek                     

O. Jakub Jaroszewicz    

Ks. Bogusław Targosz    

Pan Kazimierz Korzec

Pani Barbara Marek       

Pan Kazimierz Pająk

Pan Tomasz Pasierbek

Pan Krystian Kaznowski

 

  1. UCHWAŁA NR XLV/463/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą NR XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
  2. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą Nr XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
  3. UCHWAŁA NR XVII/145/2012 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zawoja”

Tytuł „Człowiek Roku Gminy Zawoja”

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zawoja”


O G Ł O S Z E N I E

 

Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nadania honorowych tytułów w 2018 roku:

  • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja
  • Zasłużony dla Gminy Zawoja
  • Człowiek Roku Gminy Zawoja

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja pisemnie do 20 lipca 2018 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów zostały określone w Regulaminie szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja.

 

Przewodniczący Kapituły

Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

dr inż. Sławomir Kudzia