Inwestycje

 

Gmina Zawoja w latach 2009-2013 otrzymała dofinasowanie ze środków krajowych i zagranicznych w wysokości blisko 6 mln złotych.

Pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Otrzymane dofinansowanie z POKL łącznie: 3 738 524,80  ( trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 80/100).

Pozyskane dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO))

Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Otrzymane dofinansowanie łącznie : 489 461,80  zł ( czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden zł 80/100)

Pozyskane dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

Łącznie dofinansowanie: 196 683, 00 ( słownie sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)

Inne

LP.

Tytuł projektu

Wartość projektu

Dofinansowanie

1.

Budowa budynku OSP w Zawoi Przysłop"

62 489,46 zł

39 411,00- z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY"

2.

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W ZAWOI Wilczna "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

1 179 573,84 zł

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" ZE ŚRODKÓW:

     

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

333 000,00

3.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zawoja o dł ok. 2534 mb

413 693,12 zł

200 000,00 złdofinansowanie w Ramach Inicjatyw Samorządowych z budżetu Województwa Małopolskiego

4.

Modernizacja  budynku OSP w Zawoi Dolnej

59 486,27 zł

29 743,12zł - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY"

5.

Modernizacja  budynku OSP w Zawoi Centrum

47835,22

20307,00zł-  z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY"

Otrzymane dofinansowanie łącznie: 955 461,12 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

LP.

Tytuł projektu

Wartość projektu

Pożyczka

 

1.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

186 448,37 zł, w tym kwalifikowane 153 772,13 zł

124 765 zł

 

2.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum

159 072,58 zł w tym kwalifikowane 141 188,71 zł

115 057 zł

 

3.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum

231 494,37 zł w tym kwalifikowalne 220 625,01 zł

174 959 zł

 
         

Z kwoty pożyczki zostanie umorzone 35% wartości.

     
         

1

Tytuł projektu

Wartość projektu

Dofinansowanie

Wkład własny

 

Dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DO POZIOMU PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ W SKAWICY CENTRUM

10 273,78 zł

4 109,51 zł

6 164,27 zł

Ogółem otrzymane dofinansowanie dla Gminy Zawoja ze środków krajowych i zagranicznych w latach 2009 - 2013 wynosi:  5 888 754,65