Partnerstwo

 

Miasta Partnerskie

Współpraca gminy na poziomie międzynarodowym

Umowa partnerska w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Cerkeszölö, Republika Węgierska — List Intencyjny | Strona WWW
Umowa partnerska w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Öcsöd, Republika Węgierska — List Intencyjny | Strona WWW
Umowa o współpracy pomiędzy Zarządem Miasta Jaworów, Województwo Lwowskie, Ukraina — List Intencyjny

Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Giuliano di Roma - Porozumienie | Strona www

Współpraca gminy na poziomie krajowym

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ustka a gminą Zawoja - Porozumienie | Strona  Gminy
  Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zawoja a Gminą Wąpielsk — Porozumienie | Strona Gminy
Umowa o współpracy z Polską Akademią Umiejętności — Porozumienie | Strona WWW/