Telefony alarmowe

 

Telefony Alarmowe

Kontakt

Gmina Zawoja
Samodzielne Stanowisko ds. obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
34-222 Zawoja 1307

tel./fax (33) 8775-015
e-mail: s.budzowska-radwan@zawoja.ug.pl

Służby Gminne

Nazwa Telefon w Godz.Pracy Tel. dodatkowy Uwagi
GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY
W ZAWOI
tel/fax (033) 8775-015
sekretariat@zawoja.ug.pl
tel.: (033) 8775-006 W godz. pracy Urzędu
URZĄD GMINY ZAWOJA tel./fax: (033) 8775-015
sekretariat@zawoja.ug.pl
   
POSTERUNEK POLICJI
W ZAWOI
tel.: (033) 8775-007 997 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
112
KOMISARIAT POLICJI
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
tel.: (033) 8771-207
POGOTOWIE RATUNKOWE
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
tel.: (033) 8723-100 999
POSTERUNEK ENERGETYCZNY
W ZAWOI
tel.: (033) 8775-180 991  
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA "ZAWOJA" SP. Z O.O. tel.: (033) 8775-072
pgkib@interia.pl
   
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
W ZAWOI
tel.: (033) 8775-110
fax: (033) 8775-554
park@bpn.pl
   
GABINET WETERYNARYJNY
W ZAWOI
tel.: (033) 8775-050    

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SKAWICA CENTRUM

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAWOJA CENTRUM

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAWOJA DOLNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAWOJA PRZYSŁOP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SKAWICA SUCHA GÓRA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAWOJA WEŁCZA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAWOJA GÓRNA

  998  

Służby Powiatowe

Nazwa Adres Telefon w godz. pracy
STAROSTWO POWIATOWE
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (033) 875-78-00,
875-79-00
fax (033) 874-25-11,
874-15-52
e-mail:
starostwo@powiatsuski.pl
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax (033) 874-27-33
e-mail:
czk@powiatsuski.pl
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Mickiewicza 42
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 874-52-11
fax (033) 874-52-39
e-mail:
komendant@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 874-16-14
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 874-22-34
fax (033) 8770-571
e-mail:
sanepid sucha@interia.pl
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA - ODDZIAŁ
W SUCHEJ BESKIDKZIEJ
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax (033) 874-27-49
e-mail:
o-sucha-beskidzka@piorin.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 488-65-55
tel./fax (033) 874-40-05
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 872-31-00
PROKURATURA REJONOWA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 874-24-60
fax (033) 874-23-44
KURATORIUM OŚWIATY - SIEDZIBA WIZYTATORÓW
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (033) 874-29-79

Służby Wojewódzkie

Nazwa Adres Telefon w godz. pracy
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: (012) 392-12-00
fax: (012) 422-72-08
urzad@malopolska.uw.gov.pl
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: (012) 392-13-00,
391-11-15
fax: (012) 422-72-08
czk@malopolska.uw.gov.pl
MUW ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
W NOWYM SĄCZU
ul. Wiśniowieckiego 127
Nowy Sącz
tel.: (018) 442-74-19,
442-74-82
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA ul. Prądnicka 76,
31-202 Kraków
tel.: (012) 416-20-91,
416-21-24
fax: (012) 416-20-93 wsse.krakow.ek@kki.pl
MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Plac Szczepański 5,
31-011 Kraków
tel.: (012) 422-48-95,
(012) 422-62-22
wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W KRAKOWIE ul. Rydla 19,
30-901 Kraków
tel.: (012) 613-46-37,
613-74-37, 613-74-00
fax: (012) 613-40-08
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
tel.: (012) 61-60-283
tel.: (012) 422-99-18
fax. (012) 422-00-80
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE
ul. Smoleńsk 29/31,
31-112 Kraków
tel.: (012) 430-12-17,
430-12-27
fax: (012) 430-12-33
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI
FARMACEUTYCZNEJ
W KRAKOWIE
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków tel.: (012) 422-75-41,
(012) 422-75-43
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
W KRAKOWIE
ul. Brodowicza 13,
30-960 Kraków
tel.: (012) 418-77-12,
418-77-11
fax: (012) 418-77-14