KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi

z dnia 26 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list

 

Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 754,1000 i 1349) przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Zawoja listom kandydatów komitetów, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II.

Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi:

Urząd Gminy Zawoja - sala konferencyjna pok. nr 21 (I piętro).

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ZAWOI

DANUTA TOMCZYK

Opublikowano: 
czwartek, 27 Wrzesień, 2018 - 13:15