Otwarte konkursy ofert

 

Rok 2018


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Rok 2017


Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

 

Zlecenie realizacji zadaia publicznnego Gminy Zawoja w 2017 roku - Zadanie nr 5 pn. "Zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi gatunkami drzew i roślin”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.260.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zawoja w 2017 roku

Opublikowano: 
poniedziałek, 15 Styczeń, 2018 - 08:30