Otwarte konkursy ofert

 

Rok 2019


Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2019 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2019 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie  Wójta Gminy  Zawoja  z dnia 22 stycznia  2019 r.   w sprawie  zlecenia  realizacji zadań  publicznych  Gminy  Zawoja  w roku  2019  organizacjom  pozarządowym


Wyciąg z protokołu

 

 

 

Rok 2018


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zawoja w 2018 r. w zakresie: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "RAZEM- MAMA, TATA i JA"

Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Rok 2017


Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

 

Zlecenie realizacji zadaia publicznnego Gminy Zawoja w 2017 roku - Zadanie nr 5 pn. "Zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi gatunkami drzew i roślin”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.260.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zawoja w 2017 roku

Opublikowano: 
poniedziałek, 15 Styczeń, 2018 - 08:30