GOPR

 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Telefony alarmowe: 985, 601-100-300

Grupa Beskidzka GOPR - tel. 33- 817-89-86
Sekcja Babiogórska GOPR - tel. 33 - 874-17-77

http://www.gopr.babiagora.iap.pl/?id=23671&location=f&msg=1&lang_id=PL