Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających AZBEST

 

Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających AZBEST!

Rada Gminy w Zawoi w lutym br. podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Zawoja do realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program będzie trwał do 2016r. Zainteresowani właściciele budynków, będące osobami fizycznymi, na których zlokalizowane są wyroby azbestowe będą mogli liczyć na 100% dotacje w zakresie demontażu i utylizacji tych wyrobów. Ponadto dla najuboższych mieszkańców przewidziana jest również pomoc na zakup nowego pokrycia dachowego w postaci blachy stalowej.

Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków można uzyskać i pobrać w Urzędzie Gminy Zawoja adres 34-222 Zawoja 1307; pokój 16 oraz pod numerem telefonu 33/8775-015.

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się pod linkami:

http://zawoja.ug.pl/node/2524

www.zawoja.ug.pl/node/2577

http://wolniodazbestu.pl/