Inwestycje zakończone

Na terenie miejscowości zlokalizowane są nieliczne miejsca do uprawiania różnego rodzaju sportów. To dość duży problem, biorąc pod uwagę charakter miejscowości, w której główną siłą napędową gospodarki jest turystyka. Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie oferty miejscowości dla turystów, poprzez wyposażenie Zawoi w infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną jest jednym z głównych celów odnowy miejscowości.

 

Charakterystyka

Budowa i modernizacja sieci napowietrznej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego

  1. Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej w Zawoi Kalina

    W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

  • w km. 13+298 - 14+063 strona lewa (odc.060,km.3,028- odc.070,km.0,607) - ETAP I
  • w km. 16+819 - 17+777 strona prawa (odc.080,km.0,760- 1,718) - ETAP II W m. Zawoja, Gmina Zawoja; pow. suski;

W lipcu 2009 r. w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej wymieniono posadzkę lastrykową na marmoleum

W lipcu 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawoi Wełcza wymieniono na parterze okna oraz drzwi z drewnianych na nowoczesne PCV

W miesiącach maj - czerwiec br zostały wykonane roboty remontowo - budowlane kładki dla pieszych. Obiekt przez potok Skawica, zlokalizowany jest w miejscowości Zawoja Centrum.

Remontem objęte zostały następujące elementy obiektu:

Strony