Inwestycje w trakcie realizacji

W dniu 04 października 2010 r wyłoniono Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. Remont kładki pieszo - jezdnej w ciągu drogi gminnej "Dom Wczasowy Rafako" na potoku Czatożanka w Zawoi

Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą 6 październik 2010 roku. 

W dniu 04 października 2010 r wyłoniono Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła ( Szkoła Podstawowa Zawoja Wilczna)

Na realizację inwestycji Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe w wysokości 63 422,00 zł w ramach programu Radosna Szkoła.

W dniu 23 sierpnia 2010 r podpisano Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. Remont boiska przy Zespole Szkół w Skawicy.

W dniu 19 sierpnia 2010 r podpisano Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. Budowa placu zabaw przy Szkole w Skawicy w ramach programu Radosna Szkoła.

Na realizację inwestycji Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe w wysokości 115 261,00 zł w ramach programu Radosna Szkoła.

W dniu 29.09.2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. Budowa Szkoły w Zawoi Centrum.
W dniu 05 października br przekazano plac budowy i wkrótce rozpoczną się pierwsze prace.
Budowa szkoły w Zawoi Centrum jest pierwszym etapem inwestycji, która przewiduje również budowę basenu.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Rozpoczyna się modernizacja Drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ. Prace będą kosztować 50 milionów złotych a zakończą się pod koniec 2010 roku. Aby szczególne położenie Małopolski było w pełni wykorzystane potrzebna jest znaczna poprawa stanu infrastruktury drogowej, która pozwoli na dogodny, sprawny i bezpieczny dojazd do sąsiednich regionów oraz poprawi połączenia z południową Europą. Dynamiczny rozwój gospodarczy Małopolski wymusza rozwój połączeń transportowych, zwłaszcza drogowych.

Plan modernizacji wodociągu przewiduje wykonanie: