ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

 

w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 18.00

na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja

      Urząd Gminy Zawoja poszukuje właściciela psa, który został znaleziony w miejscowości Zawoja Krowiarki w dniu 25.08.2016.

Właściciel psa proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy Zawoja pod numerem tel. 33 8775 400, wew. 116 lub 501-297-632.

 

Informujemy, iż z przyczyn technicznych kolej linowa Mosorny Groń
do końca sezonu letniego nie będzie już czynna.
Za utrudnienia przepraszamy!

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi zaprasza udziałowców Spółki do zapozanania się z projektem znowelizowanego Statutu przed ogólnym zebraniem, które odbędzie sie we wrześniu.

Treść projektu STATUTU

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 25  sierpnia 2016 roku o godz. 8.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

 

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATUto kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją...”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2015 w X Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”.

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.


Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2015 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446)

zwołuję

XXIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

                             

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 8.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

PROGRAM KAWKA NIE BĘDZIE REALIZOWANY

            Wójt Gminy Zawoja informuje, że w piątek 22 lipca 2016 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ostateczną decyzję
w sprawie programu KAWKA.

Nabór przeprowadzony w roku 2015 został anulowany i program nie będzie uruchomiony.

Postanowiono, że program KAWKA nie będzie realizowany na dotychczasowych zasadach.
O nowym programie, zasadach realizacji oraz terminie naboru wniosków NFOŚiGW poinformuje w najbliższym czasie.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS